ZP Dalfsen – samen over de streep

19 mei 2016

samen over de streep

Dalfsen – ‘Wie heeft een partner met ook een eigen bedrijf?’ Een aantal Zp’ers loopt naar de overkant en een aantal blijft staan achter de denkbeeldige streep. Berna van Bruchem, keuzebegeleider  van ‘de juiste studie.nl’ is door ZP Dalfsen gevraagd om vorm te geven aan kennismaking. Door ‘Over de streep’ toe te passen, krijgen aanwezigen een beter beeld van elkaar. ZP Dalfsen bestaat uit 60 leden en tijdens de bijeenkomst, afgelopen maandagavond in het Gruthuuske, zijn weer veel nieuwe gezichten gezien.

Bestuurslid Wilma Nijboer brengt de aanwezigen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: “Het Blauwe Bogen Broodfonds is opgericht. Een broodfonds mag maximaal uit 50 leden bestaan en het Blauwe Bogen Broodfonds telt nu 38 leden, men kan zich nog voor 25 juli aanmelden. Verder heeft ZP Dalfsen zich aangesloten bij Stichting Dalfsen Werkt en is ze aanwezig bij Beursvloer Dalfsen op 1 juni! Ook is binnen ZP Dalfsen ‘ZP Zorg’ opgericht waar zp’ers in de zorg zich bij kunnen aansluiten om in overleg met de gemeente te bekijken waar behoefte aan is en wat ZP Zorg de Dalfsenaren kan bieden. En ZP Dalfsen heeft een regelement opgesteld voor de verhuur van de lokalen in het Gruthuuske. Leden van ZP Dalfsen kunnen voor verschillende tarieven het grote lokaal, de werkruimte, spreekkamer en het lokaal achterin het gebouw gebruiken, per uur, dagdeel of dag (incl. koffie, beamer, Wifi e.d.).”

ZP Dalfsen wil de zichtbaarheid en samenwerking en daarmee de positie van Zelfstandig Professionals in Dalfsen versterken en lokaal ondernemen bevorderen. Onder ‘ZP Dalfsen – Samen meer!’ wordt gewerkt aan een sterk lokaal ZP-ondernemersklimaat. Tegelijk stimuleert het de sociale verbondenheid in Dalfsen en draagt ZP Dalfsen bij aan innovatie en aan versterking van de lokale economie. Dat het daarnaast ook gewoon gezellig is om elkaar als ZP’ers te leren kennen bleek wel uit de onderlinge gesprekken tijdens een hapje en drankje na afloop van de bijeenkomst!
www.zpdalfsen.nl