Els Lindeboom

is ook lid van ZP Dalfsen!

Els Lindeboom

Els Lindeboom 06 - 83 90 68 87 Teamcoach

Els Coacht
Ik ben Els Lindeboom en ik ben werkzaam als Teamcoach onder de naam Els Coacht.
Mijn visie 'Door wrijving meer glans'.
Wanneer teamleden met onderlinge verschillen 'wrijving' weten om te gaan kan dit positief en ondersteunend worden ingezet ten goede van de samenwerking.
Verschillen kunnen o.a. ervaren worden in elkaars houding en gedrag, vanuit uiteenlopende (persoonlijke) visies en vanuit verschillende behoeften en wensen ten aanzien van de werkzaamheden en samenwerking.
Els Coacht helpt het team om inzicht te verkrijgen waar de wrijving zit en laat het team ruimte creëren voor positieve veranderingen ten goede van de onderlinge samenwerking. Middels verschillende technieken en methoden krijgt Els Coacht een team in beweging (soms letterlijk).
Elk team is anders en daarom biedt Els Coacht maatwerk. Het betreft altijd het doorbreken van bestaande patronen en inzetten op een duurzame positieve ontwikkeling.
Reflecteren en zelfregie zijn belangrijke aspecten binnen de teamcoaching.

Contact Informatie