Erik Koster

is ook lid van ZP Dalfsen!

Erik Koster

Erik Koster 06 - 37 27 87 54 Mediator

Koster Mediation

Heeft u last van een conflict dat uit de hand loopt? Zit er teveel ruis op de lijn om er samen uit te komen? Kunt u niet om het conflict heen en maakt de gedachte eraan u onrustig?

Koster Mediation wil graag helpen bij het vinden van een duurzame oplossing en herstel van de communicatie. Daarvoor is nodig om met de conflictpartijen om de tafel te gaan. Onder leiding van Koster Mediation gaat u het gesprek aan, over de bron van het conflict en de kern van de zaak. Om vanuit de verschillende invalshoeken en rekening houdend met de wederzijdse belangen op zoek te gaan naar een gezamenlijk gedragen oplossing. Koster Mediation bemiddelt op een neutrale, deskundige en rustige manier en heeft de nodige ervaring op het gebied van juridische conflictbeslechting. Wellicht voorkomt u er een juridische procedure mee.