Marieke Janus

is ook lid van ZP Dalfsen!

Marieke Janus Marieke Janus

Marieke Janus

Functie:

Advocaat & Mediator

Telefoon:

0529 - 760020
Janus Advocatuur & Mediation
Janus Advocatuur is een kantoor dat zich met name richt op Arbeidsrecht. Marieke Janus heeft ruime ervaring met vraagstukken zoals ontslag, reorganisaties, ontslag van bestuurders, medezeggenschap, zieke werknemers en uitkering gerelateerde vraagstukken zoals loonsancties e.d. Janus Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij. Marieke Janus vaste adviseur van verschillende grotere bedrijven en instellingen op het gebied van personeelsbeleid. Marieke Janus is specialist Arbeidsrecht en lid van de specialisatievereniging (VAAN).

Marieke Janus heeft passie voor haar vak. In juridische kwesties is het van belang om een haalbare en succesvolle strategie uit te zetten, daarmee worden ook kosten en risico’s beperkt. Marieke Janus heeft ruime ervaring in procederen en onderhandelen voor zowel werkgevers als werknemers. Cliënten waarderen haar om haar oprechte advisering.
In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Advocatuur is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven