Peter Hoogeboom

is ook lid van ZP Dalfsen!

Peter Hoogeboom

Peter Hoogeboom 06 55 89 65 16 Marktonderzoeker

InsightAssist

InsightAssist ondersteunt bij marketingvraagstukken gericht op de korte en lange termijn, met een specialisatie in het omzetten van (klant)gegevens naar gerichte strategieën voor de toekomst. Waar nodig helpt InsightAssist met het aanvullen van de kennis op basis van onderzoek. Onze passie ligt in het inzichtelijk maken van de kennis die vaak al in huis is in de vorm van databestanden. Kennisoverdracht en samenwerken zijn daarin essentieel. InsightAssist neemt opdrachten aan van organisaties waar wij in geloven en die wij verder willen helpen. Hierbij geldt dat als wij iets doen, doen we het goed en anders niet. Analyses zijn grondig en adviezen zijn stevig onderbouwd. Samen kijken we naar de inzichten van binnenuit en vertalen dat naar een toekomstperspectief. Niet denken vanuit het verleden, maar denken aan de toekomst en de ambities die daarbij passen. Voor een goede Assist is kennis, kunde en een blik vooruit nodig.