skip to Main Content

Missie ZP Dalfsen:

We willen de positie van ZP-ers in Dalfsen versterken, door meer zichtbaarheid en samenwerking. Wij geloven dat een goed ZP-Ondernemersklimaat de sociale verbondenheid in Dalfsen stimuleert. Dat het bijdraagt aan innovatie en aan versterking van de lokale economie

De activiteiten van ZP Dalfsen zijn gericht op:

  • Zichtbaarheid & vindbaarheid van Dalfser ZP’ers vergroten
  • Creëren van ondernemingskansen
  • Elkaar leren kennen, samenwerken en krachten bundelen
  • Kennis & expertise delen
  • Gezelligheid & plezier
  • Belangenbehartiging en informatievoorziening
  • Realiseren van een fysieke ontmoetingsplek voor ZP’ers in Dalfsen

Ons motto is:

ZP Dalfsen: Samen meer!

Back To Top