ZP DALFSEN: samen meer!

Onze Missie

We willen de positie van ZP-ers in Dalfsen versterken, door meer zichtbaarheid en samenwerking. Wij geloven dat een goed ZP-Ondernemersklimaat de sociale verbondenheid in Dalfsen stimuleert. Dat het bijdraagt aan innovatie en aan versterking van de lokale economie.

De activiteiten van ZP Dalfsen zijn gericht op:

  • Zichtbaarheid & vindbaarheid van Dalfser ZP’ers vergroten
  • Creëren van ondernemingskansen
  • Elkaar leren kennen, samenwerken en krachten bundelen
  • Kennis & expertise delen
  • Gezelligheid & plezier
  • Belangenbehartiging en informatievoorziening

Bestuur

Het bestuur van ZP Dalfsen wordt gevormd door vijf leden. De leden in het bestuur worden voor een termijn van drie jaar voorgedragen. De huidige bestuursleden, hun rol en contactgegevens vindt u hieronder.

Anouk Uitslag

Anouk Uitslag

Voorzitter

Heero Boer

Heero Boer

Penningmeester

Els Lindeboom

Els Lindeboom

Secretaris

Edo Koelma

Edo Koelma

Algemeen bestuurslid

Tineke van der Keijl

Tineke van der Keijl

Algemeen bestuurslid