skip to Main Content

Presentatie plannen voor HanZup op 7 september 2017 –

Over minder dan 35 weken zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen komen in beweging om verkiezingsprogramma’s te schrijven en maken plannen voor hun campagne.

In de gemeente Dalfsen is door de werkgroep “Droom van Dalfsen” het plan opgevat om het anders aan te pakken. Dit initiatief heeft de steun gekregen van de gemeente en zal op 7 september plaats een begin krijgen.

HanZup

Om inwoners van de gemeente vanaf het begin te betrekken bij het programma voor de komende vier jaar, wordt er een HanZup bijeenkomst georganiseerd. Hierin strijden vier groepen voor het beste idee dat leidend moet zijn in de aanloop naar de verkiezingen en het programma voor de komende jaren.  De voorwaarde is dat er een vernieuwende aanpak ontstaat waarin inwoners en betrokken organisaties gehoord worden en in staat zijn inbreng te hebben bij wat politieke partijen vervolgens kunnen uitdragen.

Het unieke element in deze aanpak is dat niet de beleidsmakers en politici aan het woord komen, maar inwoners zelf. En omdat er sprake is van een wedstrijdverband, zal het aanwezige publiek op 7 september hun stem kunnen laten horen voor het beste idee. Zo ontstaat er een levendige dynamiek tussen de vernieuwende denkers en de publieksjury.

Het beste idee zal vervolgens uitgewerkt worden en komt ter beschikking aan de politieke partijen die daar hun voordeel mee kunnen doen.

De werkgroep “Droom van Dalfsen” zal dat proces blijven begeleiden en ervoor zorgen dat de vernieuwende aanpak ook na de verkiezingen kan worden voortgezet. Het is immers nu de tijd voor verandering.

Hoe de vernieuwende aanpak eruit komt te zien, zal op donderdag 7 september aan het einde van de bijeenkomst duidelijk zijn, zo spannend zal het zijn.

Back To Top