skip to Main Content

ZP Dalfsen schuift ook aan bij de ronde tafelgesprekken met  PZO en VNO NCW om de belangen van ZP’ers in de landelijke en regionale politiek te behartigen. Ter info bijgaande stukken.

 

Bijlage 1 Pilot regio VNO-NCW MKB MIDDEN en PZO 15 juni 2017

Brief aan informateur Schippers

Brief aan informateur Zalm

Notulen Ronde tafelgesprek PZO VNONCWMKB 15062017def

Reactie op het ambtelijk rapport DBA Varianten

Zelfstandige Ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt

Back To Top