skip to Main Content

Beste ondernemer,

U heeft misschien de vooraankondiging onlangs al gezien waarin de tweede Maatschappelijke Beursvloer in de gemeente Dalfsen werd aangekondigd.

Na een zeer succesvolle eerste Beursvloer in 2016, organiseert het Vrijwilligerspunt Dalfsen, in samenwerking met de Welzijnskoepel Dalfsen i.o. de tweede editie op 25 OKTOBER 2017 VAN 20.00 TOT 21.30 UUR IN DE TREFKOELE+ TE DALFSEN.

Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen.

Op de Maatschappelijke Beursvloer wisselen ondernemers en vrijwilligersorganisaties in een ongedwongen, dynamische sfeer onderling expertise, diensten en goederen uit. Ondernemers tonen zo hun maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligersorganisaties krijgen de hulp in menskracht, kennis en middelen die zij nodig hebben. Op de Beursvloer wordt niet gehandeld met geld. Alle matches worden met dichte portemonnee gesloten.

Tijdens de eerste Beursvloer in 2016 zijn er 64 MATCHES gesloten tussen maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers met een waarde van

25.000 EURO. Op de website www.beursvloerdalfsen.nl [1] kunt u precies nalezen welke mooie deals er zijn gesloten. Dit zou u als voorbeeld kunnen nemen wanneer u overweegt om dit jaar deel te nemen..

Wat kan de Maatschappelijke Beursvloer betekenen voor uw bedrijf:

  • Invulling geven aan uw lokale maatschappelijke betrokkenheid
  • De uitdaging om uw maatschappelijke betrokkenheid verder te laten reiken dan sponsoring
  • Netwerken met andere ondernemers
  • Een kans om in een korte tijd veel aanbieders van maatschappelijke organisaties persoonlijk te spreken
  • Gratis publiciteit
  • Deelname zonder kosten en zonder standbouw

Meer informatie is te vinden op www.beursvloerdalfsen.nl [2] Op deze site kunt u tevens uw aanbod kenbaar maken. Aanmelden voor de beursvloer kan via de site of per e-mail: beursvloerdalfsen@gmail.com [3]. Wanneer u meer informatie wenst, zijn wij natuurlijk bereid een presentatie te geven om één en ander te verduidelijken.

De Maatschappelijke Beursvloer wordt georganiseerd door medewerkers van het Vrijwilligerspunt Dalfsen en de Welzijnskoepel i.o.

 

Vriendelijke groet,

Ivonne Saueressig

Vrijwilligersmakelaar DALFSEN
T 088 – 8508804 | M 06 – 39345740 | E isaueressig@landstede.nl [4] | W www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl [5] B Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen | P Ruigedoornstraat 108 7721 BR Dalfsen

werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

 

Links:

——

[1] http://www.beursvloerdalfsen.nl

[2] http://www.beursvloerdalfsen.nl

[3] mailto:beursvloerdalfsen@gmail.com

[4] mailto:isaueressig@landstede.nl

[5] http://www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl/

Back To Top