skip to Main Content

Het doel van de HanZup is het inzetten van een creatieve-methode waardoor ideeën worden gegenereerd die moeten uitmonden in een praktisch uitvoerbare, vernieuwende vorm in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De uitkomst is gericht op het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bewoners van de gemeente en grotere betrokkenheid bij de verkiezingen in het algemeen, de positie van de gemeenteraad in het bijzonder.

De voorgestelde HanZup is daar, volgens ons, een ideaal middel voor.

Het idee is om 07 september 2017 de HanZup plaats te laten vinden.

De bedoeling is om een aantal teams, bestaande uit de geselecteerde deelnemers,  met elkaar de strijd aan te laten gaan, vanuit de vraagstelling ideeën te genereren die aansluiten bij het doel, namelijk de gemeentelijke politiek toegankelijker te maken en vormen te vinden waarbinnen betrokkenheid op inhoudelijke thema’s kan worden vergroot.

 

Indeling avond.

19.00 uur Ontvangst

19.30 uur Welkom en pitch opdracht

19.40 uur Kennismaking teams

19.45 uur Eerste brainstorm ronde

20.00 uur Presentatie van 4 ideeën per team. De jury kiest de twee beste ideeën

20.30 uur Tweede denktankronde. Uiwerken twee ideeën.

21.00 uur Presentatie twee ideeën per team. De jury kiest het beste idee.

21.15 uur Derde denktankronde. Verder uitwerken beste idee.

22.00 uur Presentatie beste idee per team

22.15 uur Borrel en bedenktijd. De jury kiest het beste idee

22.30 uur Bekend making beste idee

 

Per team zijn er een tafel en juiste aantal stoelen nodig.

Water/fris op tafel

Flapover met stiften

Post-it

Pennen

Back To Top