skip to Main Content

ZPZorg is een onderdeel van ZPDalfsen. Het is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals op het gebied van zorg, welzijn, coaching en hulpverlening aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen in en om Dalfsen.

ZPZorg professionals ondersteunen en versterken elkaar waar nodig en houden elkaar scherp in doelen en samenwerking; onderling en met derden.

ZPZorg-professionals zijn aangesloten bij een eigen beroepsvereniging en nemen deel aan de nodige bijscholing, intervisie en supervisie.

Wij willen in beeld komen en blijven bij de gemeente, andere hulpverleners, zorginstellingen en hulpvragers.

Back To Top